fredag 8 november 2019

Vecka 45

Vecka 45


Välkomna tillbaka efter en lovvecka! Vi hoppas ni alla har haft de bra.

Jag vill börja med att tacka er för ert stora engagemang kring barnens läxa om länder. Det har varit en väldigt intressant och lärorik vecka.

Det hela började med att klassen fick ett brev från Frida Fredsmäklare. Där berättade hon vem hon var och att hon arbetade för FN. Vad är då FN och vad gör dom? Detta beskriv hon kort i sitt brev till barnen. Där hon även ställde frågor, hur vi gör om det uppstår bråk. Det ledde till del diskussioner kring olika situationer som ibland uppstår.

Frida hade även ett uppdrag till oss, att samla in hennes 20 borttappade flaggor. Dessa var utspridda i klassrummet. De hade ett fint samarbete med att få ner alla flaggor och för att se till att alla fick ta ner vars en flagga. Efteråt tittade vi på flaggorna och försökte lista ut vilket landet var, som ett tack fick de vars en gåva som grundade sig i veckans bokstav. Finn fem fel. De fick även några ord på tavlan som hade tappat bort sin första bokstav, som örlåt, in, lagga, ilm.. ja, vilken är bokstaven? Jo, F!


Bokstavsarbetet har sedan fortsatt med arbete i våra bokstavsböcker.
I Svenska denna veckan har vi även fokuserat på Bornholm, och sammansatta ord. Vad får vi om vi sätter ihop, t.ex. kött och bulle, jo köttbulle. Barnen tyckte detta var kul och har gått runt med händerna i luften. Denna handen är bad och denna handen är boll. Vad blir de? så klappar man ihop händerna och säger ordet.

Vi har även repeterat första ljudet, genom att leka en lek. Vi har lagt ut massor utav bilder på golvet och barnen har varit uppdelade i två lag. En från varje lag får komma fram och ställa sig. De får vars ett bokstavsljud eller en bokstav och den som hittar en bild med rätt första ljud får ett poäng till sitt lag. Det viktigt är också att lagkamraterna måste vara tysta under tiden, annars går poängen över till andra laget det var nog svårare än själva leken:)I ASL, har de fått arbeta med sina faktatexter om sina länder. Det tyckte de var intressant och berättade gärna om vad maträtterna var för något.


I matematik har vi arbetat med talets grannar. Vad är en granne? Vilka är grannar till t.ex. talet 5? jo 4 och 6. För de bor sidan om. Det som är svårt här, är begreppen, före, efter. Detta tränar vi en del på just nu.


I värdegrund och skapande har vi arbetat med Kollegialt lärande denna veckan. Vi tog detta i samband med Mårten Gås som en skånsk tradition. Där fick de arbeta bordsvis. De fick vars en gås på borden som var uppdelad med band. De skulle enas om vem som skulle måla vilken del. Därefter skulle de göra gåsen fin med hjälp av olika tekniker, men de fick inte lov att se likadana ut i de olika rutorna. Koncentrationen var hög. Efteråt fick de i uppgift att gemensamt diskutera varför det är viktigt att samarbeta och vad man lär sig utav de. Detta fick de sedan svara på i samlingen. Där reflekterade vi även över vad som varit lätt och svårt i uppgiften. Resultatet finns att se i klassrummet.I idrott och hälsa, arbetar de just nu med lekar och dans. De har b.la. lekt pomperipossa. Med dans, menas att de övar sin motorik genom att kombinera olika rörelser med kroppen.

Viktig information:

  • Vi ber er alla att kolla igenom era barns hår, det går nämligen löss i förskoleklassen
  • Vi ber er alla att samtala med era barn om att ta med leksaker, smycken, läppsyl och dylikt till skolan. Vi vill inte ha de med till skolan.
  • Nästa vecka kommer vi att arbeta med barnboksveckan.

Tack för denna veckan!


Trevlig helg,


Nathalie och Shirin


måndag 4 november 2019

Läxa till onsdag: 6/11-19

Hej!


Denna veckan har vi introducerat tema länder. Idag får de med sig en läxa hem, som de ska ha med sig på onsdag. Vi hoppas ni har möjlighet att hjälpa att hjälpa era barn med detta. Ni kan skriva svaren direkt på pappret.Med vänlig hälsning,

Nathalie
fredag 25 oktober 2019

Vecka 43

Vecka 43


Denna veckan startade vi upp med att prata om likheter och olikheter. Vad har vi som är lika och olika? Är man lika mycket värd, oavsett var vi kommer ifrån? hur vi ser ut? vad vi kan? etc.
Det gav många intressanta diskussioner. Dock var vi eniga om att alla är lika mycket värda.


I värdegrundsarbetet har vi även sett en film som heter om Hela världen var en by. Syftet med filmen var att visa hur olika men ändå lika vi människor har det på vårt jordklot och skapa ett underlag för diskussioner kring hur vi lever.Under FN-dagen, såg vi en kort presentation kring vad FN är och vad de står för. Därefter skapade vi egna FN- armband.
Barnkonventionen har vi arbetat en del med denna veckan, vad står det i barnkonventionen, vad betyder de? Vilket tycker vi är viktigast. Har vi bara rättigheter som barn? Nej, vi har skyldigheter också, vad innebär de? Vi har läst en del böcker där detta tagits upp.

I detta arbete har vi skapat fredsduvor och valt vars en mening ur barnkonventioner som vi ansåg vara viktigast för oss.

Vår utflykt till skogen blev lyckad. Barnen hade en härlig dag med lek. Vi gick sagostigen tillsammans, och tittade på naturen. Vi fann svampar i skogen som vi tittade närmre på. Detta tyckte barnen var kul, eftersom dom blivit experter på svampens olika delar. En del barn gick och leta små troll efter vi gått sagostigen:) dock fann vi inga..;)
Som en avslutning på veckan, hade vi Halloween tema. På morgonen när barnen kom in spelades det instrumental halloween musik. Då kunde barnen genast ana vad vi skulle göra under dagen. Jag berättade sedan att det fanns små spöken på skolan, som vi behövde bli av med, så för att bli av med dessa, var vi tvunga att skrämma bort dom. Detta gjorde vi genom att svara med ett Bu, istället för ett god morgon på morgonsamlingen och genom att dansa Ghostbusters. Så var spöken borta och vi fick tid för skapande.
De fick skapa små fladdermöss, ansiktsmasker och pumpor. Detta skapande fick de lov att ta med sig hem. När vi skapade delade vi upp klasserna först på mitten. Så de som inte blev för många som satt inne och skapade samtdigt.
De som inte skapade gick ut och lekte i Sofieholmsparken, och när de kom tillbaka byttes de av.

Viktig information:
  • Nästa vecka, v. 44 är det lov, dvs. Ingen skola


Önskar er en trevlig helg!


Med vänlig hälsning,

Nathalie och Shirinfredag 18 oktober 2019

Vecka 42

Vecka 42


Denna vecka har vi arbetat med tema Brand. Temat startade upp med en tankekarta kring vad barnen visste/ tänkte på när de hörde ordet brand. Efteråt gjorde vi en liten lista på vad vi vill veta om temat.


Under veckan har vi tittat på en film, där Ellie och Jonas berättar en saga kring brand och brandsäkerhet. Efter sagan ställde vi frågor kring innehållet som barnen fick svara på. Intresset var stort.Därefter fick de vars en bok med texten och alla bilder till filmen. Deras uppgift blev sedan att måla bilderna.

Under temat har vi tränat på en del brandkunskaper. Såhär såg dessa ut:Efter varje slutfört uppdrag fick de en eld uppsatt bredvid. När vi klarat alla uppdrag avslutade vi temat med en uppgift ur vårt nya åtagande på Lindeborgsskolan, nämligen kollegialt lärande. Då arbetade vi med en uppgift som kallas sant eller falsk.

Barnen arbetade tillsammans med sin axelkompis, dvs. kompis som sitter bredvid. De fick två kort, ett grönt och ett rött. På det gröna stod det sant och på det röda stod det falskt. Deras uppgift var att tillsammans diskutera om mitt påstående om brandtemat var sant eller falsk och kunna motivera sitt svar. Detta tyckte barnen var roligt sätt att arbeta på.
Vi fick även öva på brandutrymmning, klä på oss kläder på 90 sek, precis som en brandman, åla, krypa ur ett rökfyllt rum, blåsa ut ljus på ett säkert sätt, se vad en brandbil innehåller och vad en brandman mer har för uppgifter mer än att släcka eld.

Under veckan har vi också fått två nya bokstäver, S och Å. De har gjort gemensamma ordlistor, tittat på Livet i bokstavslandet och arbetat med att forma och ljuda.Även under ASL- passen har de övat på att skriva ordlistor på S och Å.

Vi har påbörjat arbete om vår adress, då detta kom upp i brandtemat. Om jag ska ringa brandstationen måste jag ju veta var jag befinner mig. Vart bor jag? De har börjat rita av sina hus och skriva sina adresser.

Viktig information:
  • Utflykt på onsdag, den 23/10. Vanlig skoldag. Tänk på kläder efter väder.


Trevlig helg!


Med vänlig hälsning,

Nathalie, Shirin och Pierre